Ett fint inramat diplom

Diplom, gesällbrev, husritningar, mästartitel, CV, manuskript, Alfred Nobels Fredspris och annat minnesvärd och värdefullt kan ramas in.